+372 56 88 66 52 info@remehitus.ee

REMEHITUS.EE

Oskuslik projektijuhtimine ehitusvaldkonnas

Mis on projektijuhtimine?

Projekt on a) ühekordselt esinev ülesanne, mil on selgelt defineeritud tulemuslikud, kulu- ja kestuseesmärgid; või b) ajaline ettevõtmine, mis hõlmab mitut inimest või üksust ning kus selle tähtsuse või kiireloomulisuse pärast tuleb tööle rakendada rühm inimesi.

Projektijuhtimine tähendab projekti teostamist piiratud aja ja ressurssidega, läbi planeerimise ja organiseerimise ning läbi inimeste ja ressursside suunamise ja kontrollimise.

Projektijuhtimine keskendub inimestevahelise koostöö korraldamisele ja töökorralduse efektiivsusele, mis on teineteist täiendavad oskused ning projekti- ja objektijuhtimise lahutamatud osad. Heade projektijuhtide järgi on alati nõudlust, ent projektijuhtimine ise on keeruline ja kiirelt arenev valdkond, mis nõuab palju kogemusi, erioskusi ja -teadmisi.

Projektijuhtimine – milleks?

Hea juhtimine ja hästi korraldatud koostöö ei suurenda ainult kasumlikkust, vaid edendab ka tööohutust ja töökvaliteeti. Seetõttu on projektijuhtimisoskused ehitusvaldkonnas kõrges hinnas ning Eesti Ehitusinseneride Liit peab projektijuhtimise kompetentsi oma inseneride hariduse oluliseks osaks. Lisaks saab projektijuhtimise põhialuseid rakendades ettevõtet muuta paindlikumaks ja parendada ettevõtte reageerimiskiirust.

Projektijuhtimine – kuidas?

Projektijuhtimine koosneb erinevatest etappidest. Projekt saab alguse käivitamisest ehk teostatavuse etapist, kus selgitatakse välja projekti eesmärgid ja tulemus, defineeritakse erinevad sidusgrupid ja nende rollid ning tehakse mõistetavaks riskid ja piirangud. Järgneb planeerimine, mille eesmärk on vastata küsimustele: Kes? Millal? Mida? Kuidas? Kolmas etapp on teostamine. Nagu nimigi ütleb, koosneb antud etapp plaani elluviimisest ja planeeritud tegevuste täitmisest, mida lisaks veel jälgitakse. Viimane, neljas etapp on lõpetamine, kus viiakse kogu kavandatu lõpule, töö antakse üle, koostatakse lõpparuanne ja analüüsitakse projekti edukust. Igas etapis toimunud tegevusele antakse hinnang pärast selle etapi lõppu.

Mida me pakume?

 

Rem Ehituse sooviks on pakkuda kvaliteetset projektijuhtimist. Eesmärk on pakkuda tellijale teenust ehituse juhtimisest korrektse paberimajanduseni. Vaatame, et kvaliteet saaks vastavalt nõuetele, ehitusetapid vastaks eelarvele, oleks täidetud objekti ohutusnõuded. Arutame alati tellijaga läbi tekkivad probleemid ja püüame leida parima lahenduse.

Küsi pakkumist

Võtame Teiega vajadusel lisainfo saamiseks ühendust kahe tööpäeva jooksul.

10 + 12 =